Jaarverslag: wat deden wij in 2020?

Een jaar geleden, op 1 juli 2020, startten wij als de Commissie Mijnbouwschade. Een landelijk loket voor mijnbouwschade. Hoeveel meldingen kregen we en wat is onze werkwijze? We vertellen het u in ons jaarverslag van 2020. 

2020 in het kort

©Rijksoverheid

In het jaarverslag leest u over onze taak, onze kernwaarden en samenwerkingen. Ook vertellen we over onze procedure en op welke manier we schade beoordelen. 

Aantal schademeldingen

In 2020 ontvingen we in totaal 173 schademeldingen. In het verslag staat wat wij hiermee deden. Ook staat in het verslag in welke gemeenten we schademeldingen behandelden. 

We behandelden 34 meldingen en stuurden 120 door naar het goede loket. Er zijn namelijk meerdere loketten waar u schade kunt melden. Komt een schademelding bij ons binnen die bij een andere partij hoort? Dan sturen we deze met toestemming van de schademelder door naar het goede loket. 

Kennismaken met andere loketten

We werken nauw samen met andere schadeloketten in Nederland. Daarom maakten we in 2020 kennis met hen. In deze gesprekken spraken we over de samenwerking en werkwijze. Bijvoorbeeld met het Instituut Mijnbouwschade Groningen en de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân.

Aanpak bij versnelde afhandeling van schade

Vorig jaar stelden we een werkwijze op. Naast deze werkwijze hebben we ook een protocol voor een verkorte schadeafhandeling. Deze gebruiken we alleen in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld als er een geïnduceerde beving is geweest en we in korte tijd veel meldingen krijgen. Dit doen wij na overleg met het betrokken mijnbouwbedrijf en de betrokken gemeentes.

In 2020 begonnen we de verkorte procedure verder uit te werken. Dit doen we met een draaiboek dat we in dit soort situaties kunnen gebruiken. Het draaiboek is bijna af. We willen deze in de zomer van 2021 afronden. 

Voorzitter over 2020

"Na een korte, maar intensieve inwerkperiode is de Commissie Mijnbouwschade op 1 juli 2020 operationeel geworden. In de startfase van de Commissie Mijnbouwschade zijn de eerste werkbezoeken afgelegd en kennismakingsgesprekken gevoerd met diverse betrokken partijen. In 2020 hebben wij ook meteen onze werkwijze vastgesteld, waardoor we slagvaardig te werk konden gaan toen de eerste schademeldingen in juli 2020 binnenkwamen. 

Inmiddels zijn we goed ingewerkt en kijken we vooruit naar nieuwe uitdagingen die op ons afkomen, als we ook andere mijnbouwactiviteiten gaan behandelen. Het is mij dan ook een groot genoegen het eerste jaarverslag van de Commissie Mijnbouwschade aan u te presenteren."

Mr. H.W. (Rian) Vogels, Voorzitter Commissie Mijnbouwschade
 

Hele jaarverslag lezen?

Wilt u meer weten van ons werk van het afgelopen jaar? Bekijk dan het complete jaarverslag.