Schadeafhandeling in 10 stappen

Na uw schademelding gaan wij aan de slag. In dit stappenplan leggen we uit hoe we te werk gaan. 

1. Schademelding doen

Heeft u schade aan uw gebouw en denkt u dat deze is ontstaan door mijnbouw? Dan kunt u dit melden op Meld uw schade. Op deze pagina leest u hoe u de melding doet en wat u daarbij nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld een omschrijving en foto's van de schade nodig. Heeft u foto’s van voor de schade? Stuur die ook mee. U kunt alleen schade melden als u de eigenaar van het gebouw bent.

2. Ontvangstbevestiging

U krijgt een ontvangstbevestiging met de post binnen een week nadat u de schade heeft gemeld. Soms vragen we u om extra gegevens. U krijgt dan binnen 2 weken na het versturen van de ontvangstbevestiging een brief daarover. Hierin leest u welke gegevens wij nog nodig hebben en wat de volgende stappen zijn.

3. Zaakbegeleider

U krijgt een zaakbegeleider als we uw schademelding gaan behandelen. Deze persoon helpt u tijdens het hele proces. Hij of zij is er ook bij als we de schade gaan bekijken. Dat noemen we de schadeopname.

4. Schadeopname

Eerst gaan we kijken of het nodig is om de schade op te nemen. Dit doen we bijvoorbeeld niet als uw gebouw buiten het beoordelingsgebied van de beving staat. We wijzen een externe deskundige aan om de schade op te nemen. We plannen samen met u een afspraak voor de schadeopname. Uw zaakbegeleider is hier ook bij.

De externe deskundige neemt de schade op en schrijft na het onderzoek een rapport. Hierin staat wat de schade is, de grootte ervan en wanneer deze is ontstaan. Ook staat erin wat de oorzaak van de schade is. De deskundige stuurt het rapport naar ons.

Tekening van uw gebouw

Heeft u bouwtekeningen en/of plattegronden van uw gebouw? Houd deze dan bij de hand tijdens de schadeopname. Deze documenten zijn namelijk nuttig voor het onderzoek.

Bij de opname van uw schade zal de deskundige om deze tekeningen vragen. Als u de tekeningen niet (meer) heeft, kunt u deze aanvragen bij uw gemeente. Dit is niet verplicht.

5. Conceptadvies

We maken een conceptadvies voor u en het mijnbouwbedrijf. Dit duurt maximaal 4 weken vanaf het moment dat wij het rapport van de externe deskundige hebben gekregen. U leest hierin wat ons advies is. Bijvoorbeeld over de oorzaak van de schade. En of we het mijnbouwbedrijf adviseren om u een schadevergoeding te geven. Voor dit advies gebruiken we ons eigen onderzoek en het rapport van de deskundige, als dat er is.

Als de deskundige de schade vaststelt, kijk hij of zij ook of u bijkomende kosten heeft gemaakt. Bijvoorbeeld omdat u niet naar uw werk kon, of om uw woning schoon te (laten) maken. De deskundige neemt deze gevolgkosten mee als hij of zij de schadevergoeding vaststelt.

6. Zienswijze geven over het conceptadvies

Bent u het niet eens met het conceptadvies? Geef dan binnen 4 weken nadat u het advies heeft gekregen aan waarom niet. Dit heet de zienswijze. U doet dit mondeling of schriftelijk, bijvoorbeeld via een e-mail of brief. Als het nodig is, passen wij het advies aan. Reageert u niet op tijd? Dan gaan we ervan uit dat u het eens bent met het advies.

7. Definitief advies

Zijn de 4 weken waarin u uw zienswijze kunt opsturen voorbij? Dan gaan we weer verder met het behandelen van uw schademelding. U krijgt dan binnen 2 weken het definitieve advies van ons.

8. Instemmen met het definitieve advies

Krijgt u een schadevergoeding? Dan krijgt u een instemmingsformulier bij het definitieve advies. Bent u het hiermee eens? Vul dan het formulier in en stuur het terug naar ons.

9. Uw vergoeding van het mijnbouwbedrijf

Wij sturen het instemmingsformulier door naar het mijnbouwbedrijf. U krijgt de vergoeding voor uw schade van hen. Dit doen zij binnen 2 maanden nadat zij het formulier hebben gekregen.

10. Klacht of oneens

Bent u niet tevreden over hoe wij met u of uw schademelding om zijn gegaan? We horen dit graag van u. U kunt contact met ons opnemen op Heeft u een klacht?.

Bent u het niet eens met ons definitieve advies? Dan kunt u uw schademelding voorleggen aan de burgerlijke rechter. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw rechtsbijstandsverzekering, of met het Juridisch Loket.