Schade melden bij de Commissie Mijnbouwschade

Doet u een schademelding bij ons? Dan stellen wij een advies op. Hierin staat of uw schade volgens ons door mijnbouw of zoutwinning komt en of u een vergoeding krijgt. Deze vergoeding krijgt u dan van het mijnbouwbedrijf.

Let op: het hangt van uw situatie af waar u uw schade kunt melden. Als u bijvoorbeeld schade heeft door het Groningenveld, meldt u uw schade bij Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Lees meer hierover op Waar schade melden. Twijfelt u? Doe de postcodecheck.

Wanneer kunt u schade melden?

Er zijn voorwaarden om een schademelding te kunnen doen, zoals:

  • De beving waardoor u schade heeft, is minder dan een jaar geleden. Wij kunnen het verband tussen de beving en de schade anders niet meer goed bepalen. Het KNMI bepaalt het moment van de beving. Deze regel is er alleen voor bevingen en niet voor schade door bodemdaling of bodemstijging.
  • U heeft geen schademelding gedaan voor de schade bij een ander bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld het mijnbouwbedrijf zijn of de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân.

Schademelding doen

Uw schademelding doet u via Mijn schadedossier. Hoe u dat doet, leest u op Meld uw schade.