Acuut onveilige situatie

Maakt u zich zorgen over de directe veiligheid in of om uw huis of een ander gebouw? Doe dan niet een normale schademelding. De behandeling van uw melding duurt dan misschien te lang. U neemt bij een acuut onveilige situatie contact op met uw veiligheidsregio.

Contact opnemen met uw veiligheidsregio

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Iedere veiligheidsregio zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van dat gebied. Zo is de brandweer onderdeel van een veiligheidsregio. Ook maakt de veiligheidsregio afspraken over de aanpak van rampen en crises. Een goede samenwerking tussen hulpverleningsdiensten, overheden, bedrijven en burgers is daarbij belangrijk.

U leest meer hierover op de pagina Veiligheidsregio's op Rijksoverheid.nl. Op deze pagina ziet u een lijst met alle veiligheidsregio’s. Met deze lijst kunt u naar de website van uw veiligheidsregio gaan.