Waar schade melden

Heeft u schade aan uw gebouw? En denkt u dat dit door mijnbouw komt? Hieronder leest u waar u uw schademelding kunt doen. Onder mijnbouw valt gaswinning en gasopslag, zoutwinning, voormalige steenkoolwinning en geothermie (aardwarmte).

Schade door gaswinning of gasopslag

U doet uw schademelding bij de Commissie Mijnbouwschade als u schade heeft door gaswinning of gasopslag buiten Groningen. Dit geldt als u particulier of micro-ondernemer bent. We nemen schades in behandeling als u in een gaswinningsgebied woont en er minder dan een jaar geleden een geïnduceerde aardbeving is geweest. Komt de schade door bodemdaling in een gaswinningsgebied? Ook dan kunt u vaak bij ons terecht.

Maakt u zich zorgen over de veiligheid in of om uw huis of een ander gebouw? Doe dan niet een normale schademelding. Lees meer op Acuut onveilige situatie.

Schade door Groningenveld of gasopslag Norg

Denkt u dat schade aan uw pand komt door de gaswinning uit het Groningenveld of door de gasopslag bij Norg? Meld dan uw schade bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (voorheen TCMG). U kunt hier schademeldingen doen als particulier en als ondernemer. Het maakt niet uit of de schade komt door een aardbeving of door bodemdaling.

Schade melden bij het Instituut mijnbouwschade Groningen

Schade door bodemdaling in Friesland

Denkt u dat uw gebouw in Friesland beschadigd is door bodemdaling? Dan kunt u uw schade melden bij ons. Lees meer hierover op Schade melden bij de Commissie Mijnbouwschade.

U kunt uw schade ook melden bij de Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning Fryslân. Dit geldt voor particulieren, bedrijven en alle andere rechtspersonen.

Schade melden bij de Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning Fryslân

Schade door steenkoolwinning in Limburg

U kunt voor schade door steenkoolwinning nog geen schademelding doen bij Commissie Mijnbouwschade. Vermoedt u dat u schade heeft door voormalige steenkoolwinning in Limburg? Dan kunt u wachten met schade melden tot de Commissie ook schade door steenkoolwinning behandelt. Dit gebeurt wanneer het protocol getekend is. 

U kunt ook contact opnemen met Infopunt mijnbouw van de provincie Limburg. Infopunt mijnbouw legt contact met de verantwoordelijk ambtenaar bij de gemeente waarin uw gebouw ligt. Deze ambtenaar onderzoekt de mogelijke oorzaak van de schade. Zo nodig helpt die persoon u de route te bepalen naar duidelijkheid over de oorzaak van de schade. Bij een acuut onveilige situatie neemt u contact op met Calamiteitenfonds Mijn(water)schade.

Contact opnemen met Infopunt mijnbouw

Schade door zoutwinning of geothermie in Nederland

Op dit moment kunt u schade door zoutwinning en geothermie (aardwarmte) alleen melden bij het mijnbouwbedrijf. Na het doen van de melding kunt u hulp vragen aan de Technische commissie bodembeweging. Deze commissie kan in heel Nederland voor u onderzoeken of de schade door mijnbouw komt. Wilt u weten welk bedrijf bij u aan zoutwinning of geothermie doet? Of wilt u hulp bij uw schademelding? Neem dan contact met ons op.

Bekijk mijnbouwlocaties op kaart

Advies vragen

Weet u niet goed bij wie u een schademelding moet doen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u adviseren wat u het beste kunt doen. En bij wie u het beste uw schade kunt melden.

Uitgelicht